Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược và toàn diện

25/12/2022