LỚP TIẾNG HÀN SƠ CẤP I

03/06/2022

TÊN KHÓA HỌC: TIẾNG HÀN SƠ CẤP 1

 

Trình độ: Tiếng Hàn Sơ cấp

 

Đối tượng học viên:

 

- Học viên bắt đầu học tiếng Hàn

 

- Học viên muốn thi lấy chứng chỉ TOPIK I (cấp 1)

 

Thời gian học:

 

Với khóa học Tiếng Hàn sơ cấp Level 1:

 

-  40 buổi(2h/buổi)

 

-  3 buổi/tuần

 

Giáo trình:

 

-    Tiếng Hàn tổng hợp cho người Việt Nam sơ cấp (quyển 1)

 

-   Giáo trình Seoul

 

-   Tài liệu bổ trợ độc quyền bởi Trung tâm Ngoại ngữ KAM

 

Nội dung chính của khóa học:

 

- Cấu tạo của chữ Hangeul, các nguyên âm, phụ âm trong tiếng Hàn, phụ âm cuối, âm thường, âm căng, âm bật hơi, hiện tượng nối âm, biến đổi âm thông dụng;

- Thực hành kỹ năng nghe nói hội thoại, giao tiếp theo chủ đề như giới thiệu bản thân, sở thích, gia đình, trường học…;

- Làm quen với một số dạng bài thi của đề thi Topik I

 

 

2

 

 

Trong quá trình học, học viên sẽ được:

 

+ Kiểm tra đầu vào

 

+ Kiểm tra thường xuyên

 

+ Kiểm tra cuối khóa

 

+ Ngoài kiến thức trên lớp, học viên sẽ được tìm hiểu về văn hóa ẩm thực, văn hóa công sở, doanh nghiệp Hàn Quốc.

 

Học viên mỗi lớp: 10 - 15 học viên

 

Địa điểm học tập: Tại 2 cơ sở học tập của KAM ở Hải Phòng

 

Hệ thống cơ sở:

 

Cơ sở 1: Số 119, đường 208, thị trấn An Dương, An Dương, Hải Phòng (Cạnh bệnh viện Đa khoa An Dương);

 

Cơ sở 2: Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, số 36 Đ. Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng.

 

Cam kết đầu ra  :

 

- Nắm vững 800 -1000 từ  vựng cùng với 50 ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản trong/ngoài giáo trình.

- Hiểu cơ bản nội dung các bộ phim hoạt hình, phim điện ảnh, show Hàn thực tế.

- Hình thành 4 kỹ năng  Nghe - Nói - Đọc - Viết theo lộ trình.

- Giao tiếp tiếng Hàn cơ bản với người Hàn, với cấp trên, đối tác làm việc, khách hàng.

 

 

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC VÀ LỊCH HỌC

 

Khóa học tiếng Hàn sơ cấp 1

 

Giáo trình: Tiếng hàn tổng hợp ( từ bài 1 đến bài 7 )

 

Buổi học Bài học Chủ đề Nội dung Ngữ pháp
Buổi 1,2
 • Bài mở đầu
 • Cơ bản
 • Học bảng chữ cái : nguyên âm, phụ âm, phụ âm cuối
 • Đọc và ghép từ
Buổi 3,4,5
 • Bài 1
 • Chào hỏi
 • Giới thiệu bản thân: quốc gia, quốc tịch, nghề nghiệp
 • Luyện nghe, làm quen với giọng người Hàn, phát âm
 • 입니다/ 입니까 (Là….)
 • 은/는(Trợ từ chủ ngữ)

 

 

Buổi 6, 7,8,9
 • Bài 2
 • Trường học
 • Nhận biết các địa điểm, đồ vật, vị trí
 • Luyện nói: hỏi đáp về các đồ vật địa điểm
 • 이/가(Trợ từ chủ ngữ)
 • 에 있습니다
 • 이/가 아닙니다
Buổi 10, 11,12
 • Bài 3
 • Sinh hoạt hàng ngày
 • Cách sử dụng động từ, tính từ, các công việc liên quan đến đời sống hàng ngày
 • Luyện viết: viết thành câu hoàn chỉnh, học thuộc từ vựng, tiểu từ
 • 습니다/ ㅂ니다을/를
 • 에서(Địa điểm)
Buổi 13,14,15
 • Bài 4
 • Ngày và thứ
 • Học về số Hán hàn, cách đọc ngày, tháng, năm, số điện thoại
 • Số từ Hán Hàn
 • 와/과
Buổi 16,17,18
 • Bài 5
 • Công việc trong ngày
 • Học số thuần hàn
 • Cách xem giờ, tính thời gian, các buổi trong ngày
 • Số từ thuần Hàn, quán từ số
 • 아/어요
 • 에 가다/오다
Buổi 19,20,21
 • Bài 6
 • Cuối tuần
 • Thêm các động từ liên quan đến các hoạt động cuối tuần
 • Làm quen với thì quá khứ đơn
 • 았/었(đã..)
 • 하고(và)
 • 읍시다/ㅂ시다 (Hãy cùng…)
Buổi 21,22,23
 • Bài 7
 • Mua sắm
 • Học về các danh từ chỉ đơn vị, cách đếm, giao tiếp khi mua bán, danh từ chỉ đồ vật
 • Giản lược 은/는 đối chiếu
 • 고 싶다 ( Muốn….)

 

Buổi 24
 • Tổng kết
 • Ôn lại các kiến thức đã học
 • Kiểm tra, đánh giá