topik 2

LỚP LUYỆN THI TOPIK II

03/06/2022

Khóa luyện thi TOPIK trình độ Trung cấp của Trung tâm Ngoại ngữ KAM, thích hợp với các bạn hoc viên muốn thi lấy chứng chỉ TOPIK II level 4, 5, 6. Thời lượng học tập là 30 buổi, 1 tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 tiếng. Giáo trình được biên soạn độc quyền bởi Trung tâm Ngoại ngữ KAM.

Xem chi tiết